Joga we wszystkich fazach życia kobiety oraz wprowadzenie do II serii ashtanga jogi - warsztaty z Bobbi Misiti

Joga we wszystkich fazach życia kobiety oraz wprowadzenie do II serii ashtanga jogi - warsztaty z Bobbi Misiti

Jesteś najwspanialszą istotą na ziemi – kobietą. Biologiczny cykl życia kobiety składa się z kilku etapów, którym towarzyszą charakterystyczne dla każdego z nich zmiany fizjologiczne. Najpierw z dziewczynek stajemy się kobietami, znajdujemy partnerów i zakładamy rodziny, by cieszyć się ciążą i macierzyństwem. Wraz z upływem lat wchodzimy w okres menopauzy i przekwitania. Każdy tych okresów życia jest piękny i wyjątkowy, ale czy wiesz jak praktyka jogi wpływa na każdy z nich i jak dopasować praktykę do każdego etapu swojego życia? Jak praktykować w zgodzie ze swoim miesięcznym cyklem oraz będąc w ciąży? Jak znaleźć czas na jogę w okresie wychowywania dzieci i pogodzić praktykę z macierzyństwem i życiem rodzinnym? Co dzieje się później, gdy wchodzimy w okres menopauzy, a nasze ciało ponownie się zmienia? Na te i wiele innych pytań, odpowie nam podczas warsztatu Bobbie Misiti - cudowna nauczycielka ashtanga jogi, która sama jest matką i nie przerywając praktyki wychowała trójkę wspaniałych dzieci, będących już teraz dorosłymi ludźmi.

Na warsztat szczególnie ciepło zapraszamy panów, którzy dzięki zaczerpniętej wiedzy, zapewne lepiej będą w stanie zrozumieć swoje życiowe partnerki, żony, matki – ogólnie –  kobiety :-)

Niedzielny warsztat poświęcimy na wprowadzenie do II serii ashtanga jogi – Nadi Shodana, co znaczy "oczyszczenie systemu nerwowego". Dzięki temu, że seria ta zaczyna się od wygięć do tyłu, doskonale równoważy praktykę I serii ashtanga jogi (Joga Chikitsa), szczególnie bogatej w wygięcia do przodu, czyli skłony. Praktyka obydwu serii równolegle, tworzy zrównoważoną i pełną praktykę zarówno na poziomie ciała, jak i umysłu. Po części teoretycznej warsztatu i krótkiej przerwie, przejdziemy do drugiej serii prowadzonej dla wszystkich, niezależnie od stopnia zaawansowania. Początkujący uczestnicy z łatwością będą w stanie przejść przez II serię ashtanga jogi stosując odpowiednie modyfikacje najtrudniejszych asan, i tym samym zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

DATA:

8 września (piątek) - 10 września (niedziela) 2017

PROGRAM:

08 września (piątek):

18.00 – 20.30 – Pierwsza część bloku teoretycznego, dotycząca praktyki na różnych etapach życia kobiety: praktyka podczas miesięcznych cyklów oraz w czasie ciąży + pierwsza seria prowadzona.

09 września (sobota):

10.00 – 11.45 – Praktyka w stylu mysore.

11.45 – 12.00 – Przerwa.

12.00 – 14.00 – Druga część bloku teoretycznego, dotycząca praktyki na różnych etapach życia kobiety: joga a życie rodzinne, czyli jak znaleźć równowagę pomiędzy tymi dwoma elementami, oraz faza dojrzała naszego życia – praktyka w okresie menopauzy i przekwitania.

10 września (niedziela):

10.00 – 11.45 – Blok teoretyczny: wprowadzenie do II serii ashtanga yogi - Nadi Shodana.

11.45 – 12.00 – Przerwa.

12.00 – 13.30 – Druga seria prowadzona dla wszystkich.

13.30 – 14.00 – Pytania i odpowiedzi.

MIEJSCE:

Yoga Balance

Bytomskie Centrum Kultury (sala baletowa)

Plac Karin Stanek 1, Bytom

PROWADZĄCA:

Bobbi Misitti - zafascynowała się jogą w 1990 roku, kiedy była jeszcze trenerką osobistą i instruktorką fitnessu. Lata doświadczeń w prowadzeniu treningów i zgłębiania wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego ciała przekonały ją, że to właśnie joga daje najlepszą równowagę między sprawnością fizyczną, a dobrym samopoczuciem wewnętrznym. Dzięki praktyce asztanga jogi Bobbi odnalazła równowagę i poczuła korzyści, jakie joga dała nie tylko jej ciału, ale też sercu i umysłowi. W 1997 roku postanowiła poświęcić całkowicie swoje życie praktyce jogi, nauczaniu jogi oraz rozpowszechnianiu zdrowego stylu życia, w którym odpowiednie sposoby żywienia traktuje się jak lekarstwo. Bobbi uczy asztanga jogi według metody przekazanej jej przez Nancy Gilgoff oraz Manju Joisa. W 2001 roku otworzyła własną szkołę asztangi: „BeFit Body & Mind YOGA”. Systematycznie prowadzi warsztaty i uczy praktyki i filozofii jogi zarówno w USA, jak i na całym świecie.

CENA:

450 zł – cały warsztat (przy rejestracji do 31 lipca 350 zł cały warsztat)

100 zł – jeden dzień – piątek

200 zł – jeden dzień – sobota lub niedziela

100 zł – sama praktyka (sobota lub niedziela)

100 zł – sama część teoretyczna (sobota lub niedziela)

Ilość miejsc ograniczona. Warunkiem rezerwacji miejsca na cały warsztat jest wpłata całej kwoty lub bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 zł na konto Yoga Balance: 62 1050 1230 1000 0091 3110 5125

Warunkiem rezerwacji miejsca na jeden dzień warsztatu jest wpłata całej kwoty lub bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł na konto Yoga Balance. Warunkiem rezerwacji miejsca na jedną część warsztatu jest wpłata całej kwoty na nasze konto.

ZAPISY I INFORMACJE:

Asia - 608 585 302, Ewa - 792 54 54 56 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yoga and the phases of a woman's life & introduction to the intermediate series of ashtanga yoga – Bobbi Mitisi’s workshop

You are the most wonderful human being of this world – a woman. The biological cycle of a woman’s life includes several phases, and each of them involves characteristic physiological changes. First we are girls, then we become women and create relationships to enjoy pregnancy and motherhood. As time passes, we step into our wise woman phase (perimenopause and menopause). Each of these phases of life is beautiful and unique to us, but do you know how yoga affects each of them and how to match the practice with the needs of your body and the stage of your life? How best to practice according to your monthly cycles and during pregnancy? How to find time for yoga while raising a child and practice in harmony with the family life? What happens next, when we step into the menopausal period and our bodies change again? You will find answers to these and many other questions at the yoga workshop moderated by Bobbie Misiti – an extraordinary ashtanga yoga teacher who has managed to raise three wonderful kids (now adults) without discontinuing the yoga practice.

Gents are particularly welcome to this workshop. Because of the knowledge they can get, they may achieve better understanding of their girlfriends, wives, mothers, or women in general, to put more simply.

The Sunday workshop will be the introduction to the intermediate series of ashtanga yoga known as Nadi Shodana, which means “the cleanse of the nervous system”. Since the series starts with many back bending postures, the practice provides perfect harmony with the primary series (Joga Chikitsa) dominated by forward bends. The practice of both series (the primary and the intermediate one) creates balance between the body and the mind. On the workshop day, after the theoretical part and a short bathroom break, we will proceed to the led intermediate series for all levels. Beginner students will easily manage to go through it with some modifications to the most difficult postures. They will have an opportunity to combine theory with practice.   

DATE:

8 – 10 September (Friday to Sunday) 2017

AGENDA:

8 September (Friday):

6.00 pm – 8.30 pm – First theoretical session about the yoga practice in individual phases of woman's life: ashtanga yoga & the monthly cycles, practice during pregnancy + led primary series of ashtanga yoga.

9 September (Saturday):

10.00 am – 11.45 am – Mysore practice.

11.45 am – 12.00 am – Bathroom break.

12.00 am – 2.00 pm – Second theoretical session about the yoga practice in individual phases of woman's life: yoga & family life (how to find balance) and the wise woman phase (perimenopause/menopause).

10 September (Sunday):

10.00 am – 11.45 am – Theoretical part: introduction to the intermediate series – Nadi Shodana.

11.45 am – 12.00 am – Bathroom break.

12.00 am – 1.30 pm – Led intermediate series (all levels).

1.30 pm – 2.00 pm – Questions & answers.

VENUE:

Yoga Balance

Bytomskie Centrum Kultury (ballet hall)

Plac Karin Stanek 1, Bytom

ABOUT BOBBI:

Bobbi Misiti, FMCHC is known for her enthusiasm and love of yoga. She combines this enthusiasm with education of the body and how it moves. She began her journey on the path of yoga in 1990 as a self-employed personal trainer and fitness instructor. Many years of athletics and exercise led her to seek yoga as the balance between fitness for the body and inner well-being. Having found this balance in her own life and experienced the benefits to the body, heart, and mind, she has dedicated her life to practicing and teaching yoga and lifestyle health (including food as medicine). She has been a student of yoga since 1992 and have taught yoga since 1997. She practices and teaches the Ashtanga Method as she learned it from Nancy Gilgoff and Manju Jois. In 2001 she opened her own school known as “BeFit Body & Mind YOGA”. She teaches and holds workshops in USA as well as in other parts of the world.

PRICE:

PLN 450 – entire workshop (PLN 350 upon registration before 31 July)

PLN 100 – Friday workshop

PLN 200 – one-day workshop (Saturday or Sunday)

PLN 100 – practical part only (Saturday or Sunday)

PLN 100 – theoretical part only (Saturday or Sunday)

Limited attendance. In order to book a ticket for the whole workshop, you are required to cover the entire price or transfer an advance payment of PLN 200 to the bank account of Yoga Balance: 62 1050 1230 1000 0091 3110 5125.

In order to book a one-day ticket (Saturday or Sunday), you are required to cover the entire price or transfer an advance payment of PLN 100 to the bank account of Yoga Balance. In order to book a ticket for a single part of the workshop, you are required to transfer the entire price to the bank account of Yoga Balance.

FOR REGISTRATION AND PAYMENT INFORMATION CONTACT

Asia at 608 585 302 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktualności

Napisano 27/02/2018, 14:35 przez admin
joga-z-aleksandra-townsend-goscinne-zajeciaSerdecznie zapraszamy na piątkowe zajęcia hatha-jogi, które w tym tygodniu poprowadzi dla nas gościnnie, odwiedzająca nas już po raz trzeci Ola Townsend. Nauczycielka jogi...
Napisano 19/02/2018, 17:10 przez admin
koncer-relaksacyjny-harmonia-sfer-chill-sound-theraphyI. Harmonia Sfer Chill&Sound Theraphy - to muzyczna podróż w głąb siebie. II. Czym jest Koncert relaksacyjny? Tak jak każdy instrument wymaga dostrojenia, tak i my...
Napisano 04/01/2018, 06:20 przez admin
dzien-otwarty-w-yoga-balanceJak zawsze na początku każdego roku ogłaszamy Dzień Otwarty w Yoga Balance, czyli bezpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych! W tym roku również - zapraszamy...