Cennik

    W Yoga Balance można:
  • nabyć karnet miesięczny w wysokości 110 zł (Bytom + Radzionków);
  • nabyć karnet dwutygodniowy w wysokości 60 zł (Bytom + Radzionków);
  • nabyć karnet miesięczny w wysokości 80 zł (tylko Radzionków);
  • nabyć karnet dwutygodniowy w wysokości 50 zł (tylko Radzionków);
  • zapłacić za pojedyncze zajęcia kwotę 25 zł.

Karnet miesięczny uprawnia do uczestnictwa w dowolnej liczbie zajęć (za wyjątkiem zajęć warsztatowych) przez 30 dni od dnia aktywacji karnetu. Po aktywacji karnetu uczestnik winien uiścić określoną kwotę za karnet w formie przelewu.

Karnet dwutygodniowy uprawnia do uczestnictwa w dowolnej liczbie zajęć (za wyjątkiem zajęć warsztatowych) przez 14 dni od dnia aktywacji karnetu. Po aktywacji karnetu uczestnik winien uiścić określoną kwotę za karnet w formie przelewu.

Opłatę za pojedyncze zajęcia uiszcza się również w formie przelewu na konto Yoga Balance przed lub po zajęciach.

Uwaga! Zarówno za karnety, jak i pojedyncze zajęcia zapłacić można jedynie w formie przelewu (za pośrednictwem banku lub poczty). Nie przyjmujemy gotówki!

Dane do przelewu: Numer rachunku Yoga Balance: ING Ban Śląski - 62 1050 1230 1000 0091 3110 5125